Thưa thầy cô, học Đông phương học thì em sẽ được học những ngoại ngữ gì ạ?

Ngoài việc phải học 14 tín chỉ tiếng Anh trong 03 học kì, thì tuỳ theo chuyên ngành, sinh viên sẽ được trang bị một ngoại ngữ chuyên ngành phù hợp. Cụ thể như sau:

+ Chuyên ngành Ấn Độ: học tiếng Anh chuyên ngành về Ấn Độ
+ Chuyên ngành Korea học: học tiếng Hàn
+ Chuyên ngành Nhật Bản: học tiếng Nhật
+ Chuyên ngành Thái Lan: học tiếng Thái
+ Chuyên ngành Trung Quốc: học tiếng Trung

Ngoài ra, sinh viên có thể học thêm tiếng Ba Tư (miễn phí) do giảng viên người bản địa giảng dạy tại khoa.

(PGS.TS Lê Đình Chỉnh – Khoa Đông phương học)

Ngành Đông phương học