Ngoài chương trình học đã định sẵn, sinh viên khoa Đông phương học có hoạt động ngoại khoá nào không ạ?

Ngoài chương trình học, cũng như sinh viên của các khoa khác trong trường ĐHKHXH&NV và các trường đại học khác trên toàn quốc, sinh viên Khoa Đông phương học có tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.

Ngoài ra, một điểm mạnh và cũng là ưu thế của sinh viên Khoa Đông phương học là hàng năm, thậm chí là hàng tháng, hàng tuần luôn có những cuộc giao lưu với sinh viên, giáo viên các nước mà mình đang theo học. Các em có thể tổ chức các buổi thảo luận khoa học, tham quan, giao lưu văn hoá với sinh viên các nước và thậm chí trải nghiệm sự khác biệt về văn hoá qua hoạt động homestay.

Ngoài việc các đoàn sinh viên nước ngoài sang giao lưu, hàng năm sinh viên của Khoa Đông phương học còn được nước bạn mời sang thăm quan, học tập tại các nước. Có thể nói, đây là những trải nghiệm vô cùng quý báu đối với các sinh viên của Khoa Đông phương học mà không phải ở khoa nào cũng có thể có được.

(PGS.TS Lê Đình Chỉnh – Khoa Đông phương học)

Ngành Đông phương học