Nếu tốt nghiệp cử nhân báo chí, em không xin được việc làm báo thì em có thể tìm được việc làm nào phù hợp với tấm bằng của mình không?

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Báo chí có khả năng thực hiện các chức trách phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo, tạp chí, hãng tin, đài phát thanh, đài truyền hình, làm cán bộ nghiên cứu-giảng dạy tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học về báo chí và truyền thông đại chúng, làm cán bộ chức năng trong các cơ quan lãnh đạo, quản lí thông tin báo chí hoặc thực hiện các chức trách công tác đòi hỏi sự hiểu biết có hệ thống, cơ bản về lí luận và kĩ năng nghiệp vụ báo chí, làm chuyên viên tại các công ty truyền thông, làm nhân viên truyền thông, quan hệ công chúng (PR)…

Các cử nhân Báo chí còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan đơn vị có liên quan đến báo chí và truyền thông đại chúng như các cơ quan văn hoá – tư tưởng, các cơ quan, tổ chức truyền thông vận động xã hội, các bộ phận thông tin tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị – xã hội, các công ty, tổ hợp, tập đoàn, doanh nghiệp kinh tế, thương mại, dịch vụ, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước…

Trên thực tế, sinh viên được đào tạo ngành báo chí sau khi ra trường đều có thể đảm nhiệm các cương vị công tác trong và ngoài ngành Báo chí và Truyền thông. Hiện nay, ngoài công việc làm báo, có rất nhiều cựu sinh viên của khoa đã và đang làm việc tại các phòng chức năng thuộc Sở thông tin – Truyền thông, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch các tỉnh, các ban tuyên giáo tỉnh/huyện, văn phòng tỉnh/huyện uỷ, uỷ ban nhân dân các cấp, các công ty truyền thông, nhà xuất bản, nhân viên quan hệ công chúng trong các công ty, nhà máy… với những yêu cầu công việc hoàn toàn phù hợp với kiến thức chuyên môn.

(TS Nguyễn Thị Thanh Huyền – Khoa BC&TT)

Ngành Báo chí