Em muốn nghiên cứu những tài liệu và những gì liên quan đến sự kiện, câu chuyện trong quá khứ, những văn hoá cổ xưa thì em nên thi vào ngành Lịch sử hay Hán Nôm sẽ phục vụ tốt cho mục tiêu nghề nghiệp và đam mê của mình ạ? Nếu thi vào ngành Lịch sử và chọn chuyên ngành Khảo cổ học em có được học về đọc về các văn tự cổ, kí hiệu cổ không ạ?

Chào em!

Nếu mục tiêu và đam mê của em là nghiên cứu những tài liệu, “đọc văn tự cổ” và “những văn hoá cổ xưa” thì trong hai ngành Hán Nôm và Lịch sử tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ngành Hán Nôm gần với mục tiêu của em hơn. Chương trình đào tạo ngành Hán Nôm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho việc tiếp cận và xử lí, khai thác văn bản Hán Nôm, với kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức ngữ văn cơ bản, kiến thức chuyên ngành bao gồm: Hán văn cổ (Trung Quốc, Việt Nam), chữ Nôm, văn bản Nôm và kiến thức văn hoá truyền thống, lí thuyết chuyên ngành, kết hợp kiến thức bên trong Hán Nôm (Hán Nôm nội tại – văn bản Hán Nôm) với kiến thức bên ngoài Hán Nôm (Hán Nôm ngoại tại) về các phương diện lịch sử, văn hoá, văn học… nhằm khai thác giá trị hàm chứa trong di sản Hán Nôm phục vụ cho đời sống Việt Nam, nối liền dòng mạch văn hoá dân tộc từ truyền thống đến hiện đại.

Người học cũng được trang bị kĩ năng ngoại ngữ (Tiếng Trung Quốc hiện đại) để có thể giao tiếp thông dụng và đọc được các tài liệu chuyên môn cơ bản, kĩ năng ứng dụng tin học chuyên ngành Hán Nôm và các kĩ năng cần thiết để tiếp cận, xử lí và khai thác tư liệu Hán Nôm phong phú, đa dạng trên thực tế.

(ThS Đinh Thanh Hiếu – Bộ môn Hán Nôm – Khoa Văn học)

Ngành Hán Nôm