Giả dụ như em đỗ cả ngành Tâm lí học và ngành Báo chí thì liệu em có thể học đồng thời 2 khoa được không? Em xin chân thành cảm ơn. (Thanh – duyduy181193)

Do 02 ngành học trong trường học song song cùng nhau nên em sẽ không thể cùng lúc “phân thân” để học 2 ngành được. Tuy nhiên, trong trường hợp em thi 02 khối thi ở 02 đợt thi khác nhau và đỗ cả 02 ngành Tâm lí học và Báo chí thì em sẽ có quyền chọn học một trong 2 ngành đó. Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập trúng tuyển cả 2 ngành cho em và em chỉ được lựa chọn 1 trong 2 ngành để đăng kí nhập học.

Chúc em thành công.

(Thầy Nguyễn Văn Hồng – Phòng Đào tạo)