Thầy cô có thể chỉ giúp em một số phương pháp để đạt điểm cao khi làm các loại đề về phân tích hoặc bình giảng tác phẩm văn học được không ạ?

Với mỗi bài em phải nắm được các tình huống ra đề, bởi lẽ cả hai dạng bình giảng hay phân tích, sẽ lại còn có nhiều dạng cụ thể nữa. Chẳng hạn, người ta có thể yêu cầu phân tích một vấn đề chung của văn học qua một số bài cụ thể, như Vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ qua truyện Vợ chồng A Phủ, Vợ nhặt, Chiếc thuyền ngoài xa; hoặc phân tích tâm trạng nhân vật Mị trong đêm cắt dây trói cho A Phủ trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ; hoặc yêu cầu bình giảng một đoạn thơ…

Phương pháp để làm tốt các dạng đề phân tích hay bình giảng là mình phải nắm được yêu cầu cụ thể của câu hỏi, tiếp sau đó, mình nên vạch ra một đề cương thật ngắn gọn cho các câu hỏi trên, cuối cùng là bắt tay viết.

Trong quá trình viết, mình hoàn toàn có thể bổ sung (thêm hoặc bớt những gì mình thấy đúng hoặc chưa đúng), có dẫn chứng tác phẩm, có mở rộng liên hệ và so sánh, làm sao để bài làm đáp ứng được đầy đủ những ý chính, câu văn diễn đạt chuẩn xác, không sai lỗi chính tả. Một bài viết như thế sẽ đạt điểm cao.

(Thầy Trần Hinh – Khoa Văn học)