Các thầy cô cho em hỏi là học quốc tế học ra trường thì có thể làm gì ạ?

Có thể khẳng định sinh viên Khoa Quốc tế học luôn tìm được công việc sau khi tốt nghiệp. Theo khảo sát của Nhà trường gần đây, Khoa Quốc tế học nằm ở trong nhóm dẫn đầu về thu nhập của sinh viên sau khi ra trường.

Với những kiến thức được trang bị tại trường và khoa, sinh viên hoàn toàn tự tin khi đi làm và có thể ra làm việc ở rất nhiều vị trí khác nhau, có thể kể tới như các tổ chức phi chính phủ, các vị trí biên tập báo, truyền hình, các viện nghiên cứu, các bộ phận hợp tác quốc tế, đối ngoại của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp… Để biết thêm chi tiết và cụ thể các ngành nghề, em có thể xem thêm về cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Quốc tế học.

(ThS Ngô Tuấn Thắng – Khoa Quốc tế học)

Ngành Quốc tế học