Làm bài thi môn Ngữ văn thì phân bổ thời gian như thế nào cho hợp lí ạ? Có cần phải làm đủ 3 phần cho câu 2 điểm không ạ? (Nguyen Thi Mai Hoa)

Tất nhiên nên phân bố thời gian chính xác cho 3 câu hỏi, vì mỗi câu hỏi đều đã có thang điểm, mình chia theo dung lượng điểm cho hợp lí về mặt thời gian. Nói như vậy cũng không có nghĩa là mình quá máy móc, bởi lẽ có câu mình hiểu bài thì sẽ làm nhanh hơn, không có nghĩa là phải cố định một thời gian theo sắp đạt. Với câu 2 diểm, em hoàn toàn có thể làm ngắn gọn, không nhất thiết phải có 3 phần, nhưng theo thầy nếu có 3 phần thì sẽ hay hơn, nhưng đây là điều không quá quan trọng.

(Thầy Trần Hinh)