Các học sinh hệ dự bị đại học dân tộc đã nhận được thông báo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển theo mẫu thông tin dưới đây:

ĐIỀU CHỈNH NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC NĂM 2018

 

Thời gian thực hiện điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển: Từ 24/7/2018 đến trước 17h00, ngày 28/07/2018.

Tham khảo thông tin về các ngành học của Trường ĐH KHXH&NV:

Các ngành xét tuyển đại học năm 2018

Giới thiệu về các ngành đào tạo