Trường ĐHKHXH&NV thông báo điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2014.

Tải về:

Danh sách điểm trúng tuyển tiễn sĩ

Danh sách điểm trúng tuyển thạc sĩ