Trường ĐHKHXH&NV công bố danh sách thí sinh trúng tuyển chương trình phối hợp đào tạo 1+3 với ĐH Ngoại ngữ Busan, khóa 2013-2017.

TT Họ  và tên Ngày sinh Giới tính Khu vực Đối tượng Mã  tỉnh Huyện Số  báo danh Tổng điểm
1 Vũ  Sơn Hải 07/01/1995 Nam 3 0 03 QHLC.05165 22,5
2 Phạm Xuân Phong 31/05/1995 Nam 3 0 03 QHLC.05301 20,5
3 Hà  Thị Bích Ngọc 07/04/1995 Nữ 2 0 1B QHXC.02617 19,5
4 Hoàng Ngọc Anh 25/07/1993 Nữ 2 17 01 LPHC.10218 19,0
5 Nguyễn Thái Toàn 25/12/1994 Nam 2-NT 0 1B QHXC.03897 18,0
6 Đào Văn Điện 10/12/1992 Nam 1 12 QHXC.00718 14,0
7 Nguyễn Thị Loan 11/12/1994 Nữ 3 0 03 32 QHLC.05250 21,0
8 Bùi  Đức Khanh 12/01/1995 Nam 01 01 10 05 LPHC.07498 16,0
9 Nguyễn Thùy Dung 30/11/1993 Nữ 2-NT 0 21 11 QHXC.00560 14,5
10 Đặng Thị Anh 28/02/1995 Nữ 2-NT 0 29 11 QHLC.04703 18,0
11 Nguyễn Thị Hồng 06/05/1995 Nữ 1 0 29 42 QHXC.04815 19,0
12 Vũ  Thị Phương 04/02/1995 Nữ 2-NT 0 25 05 LPHA.04268 13,5
13 Mai Phương Anh 26/09/1995 Nữ 3 0 1A 01 KHAA.00077 20,5
14 Nguyễn Ngọc Anh 20/02/1994 Nam 1 0 15 09 LPHC.08390 14,5
15 Lưu Thị  Quỳnh 07/04/1995 Nữ 2-NT 0 18 07 QHXC.03148 15,5
16 Cao Văn Hùng 20/04/1994 Nam 2-NT 0 28 QHXC.01624 19,5
17 Trần Tú Uyên 02/12/1995 Nữ 3 0 1A 07 QHFD.06838 17,0
18 Đặng Thị Thu Hương 10/09/1995 Nữ 2 0 17 11 QHXC.05211 17,5
19 Nguyễn Mạnh Tưởng 23/08/1994 Nam 2-NT 0 16 QHLC.04307 21,0
20 Phạm Quỳnh Anh 29/04/1995 Nữ 3 0 1A 04 NHHA1.00015 14,0

Tổng cộng: 20 sinh viên