Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm trúng tuyển vào các ngành học theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2017 và hướng dẫn xác nhận nhập học cho các thí sinh trúng tuyển như sau:

1. Điểm trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2017

TT

Mã ngành Ngành học Điểm TT Tiêu chí phụ (*)
 1 52320101 Báo chí 26.50 Đến NV4
2 52310201 Chính trị học 23.75 Đến NV3
3 52760101 Công tác xã hội 25.50 Đến NV4
4 52220213 Đông phương học 28.50 Đến NV1
5 52220104 Hán Nôm 23.75 Đến NV3
6 52340401 Khoa học quản lí 25.00 Đến NV2
7 52320202 Khoa học thư viện 20.75 Đến NV2
8 52220310 Lịch sử 23.75 Đến NV2
9 52320303 Lưu trữ học 22.75 Đến NV6
10 52220320 Ngôn ngữ học 24.50 Đến NV5
11 52310302 Nhân học 20.75 Đến NV3
12 52360708 Quan hệ công chúng 26.50 Đến NV1
13 52340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 27.75 Đến NV1
14 52340107 Quản trị khách sạn 27.00 Đến NV1
15 52340406 Quản trị văn phòng 26.25 Đến NV1
16 52220212 Quốc tế học 26.00 Đến NV3
17 52310401 Tâm lí học 26.25 Đến NV5
18 52320201 Thông tin học 23.00 Đến NV6
19 52220309 Tôn giáo học 20.25 Đến NV6
20 52220301 Triết học 21.25 Đến NV5
21 52220330 Văn học 23.75 Đến NV4
22 52220113 Việt Nam học 25.25 Đến NV2
23 52310301 Xã hội học 24.25 Đến NV6

Ghi chú:

– Mức điểm chuẩn trên áp dụng chung cho tất cả các tổ hợp xét tuyển, đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).

– Với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng với điểm trúng tuyển thì xét theo thứ tự nguyện vọng ưu tiên cho đến mức nguyện vọng được ghi ở cột “tiêu chí phụ”. Cột “tiêu chí phụ” chỉ áp dụng đối với các thí sinh có mức điểm xét tuyển bằng với điểm trúng tuyển còn các thí sinh có mức điểm xét tuyển cao hơn so với điểm chuẩn thì không phải quan tâm đến tiêu chí này.

2. Hướng dẫn xác nhận nhập học dành cho các thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017

Thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017 vào Trường ĐH KHXH&NV xác nhận nhập học theo hướng dẫn Tại đây.

3. Nhập học

– Gửi thông báo nhập học: Từ ngày 05/8/2017, Nhà trường sẽ gửi Giấy báo nhập học về địa chỉ liên hệ trong hồ sơ đăng ký xét tuyển của các thí sinh đã xác nhận nhập học. Thông tin về thủ tục nhập học cũng sẽ được bộ phận tuyển sinh của Nhà trường gửi qua email của các thí sinh đã trúng tuyển trước 17h00, ngày 02/8/2017.

– Thời gian nhập học: 14 – 15/8/2017 (thí sinh xem thời gian nhập học cụ thể trong giấy báo nhập học).