Nhật Bản học

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Nhật Bản học có thể làm việc ở các vị trí sau:
- Giảng viên/Nghiên cứu viên: có khả năng làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu với tư cách là nhà nghiên cứu về Nhật Bản học.
- Thư ký văn phòng/Trợ lý đối ngoại: có khả năng làm việc tại các cơ quan nhà nước, văn phòng các công ty Nhật Bản, công ty liên doanh hoặc công ty Việt Nam, phụ trách các mảng công việc liên quan đến Nhật Bản, xử lý các công việc có liên quan đến năng lực tiếng Nhật.
- Biên dịch viên/Phiên dịch viên: có khả năng làm việc độc lập với tư cách là một biên dịch viên đối với các văn bản viết hoặc một phiên dịch viên cho các cuộc gặp gỡ tiếp xúc song phương thông thường, biên tập viên tại các nhà xuất bản có xuất bản phẩm là tiếng Nhật, đáp ứng nhu cầu giao tiếp quốc tế tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước hoặc tư nhân, trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội.
Ngoài ra, sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm, người học có thể tham gia giảng dạy tiếng Nhật, có khả năng nghiên cứu và học lên trình độ cao học.
 

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?