Hán Nôm

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học ngành Hán Nôm có thể đảm nhận các công việc như: Sưu tầm, bảo quản, phiên dịch, nghiên cứu, khai thác, giảng dạy Hán Nôm tại các viện nghiên cứu; các trường đại học, cao đẳng; các cơ quan văn hoá, lưu trữ, thông tin… ; các cơ quan nhà nước; các công ty, doanh nghiệp có sử dụng nhân lực tiếng Trung ở Việt Nam; các tổ chức và đoàn thể xã hội có nhu cầu khác.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?