Công tác xã hội

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội có thể đảm trách công việc ở các đơn vị sau:
  • Các cơ quan của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội các cấp từ Trung ương tới địa phương;
  • Các cơ sở cung cấp dịch vụ xã hội cho các loại đối tượng khác nhau thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội… và các TT hỗ trợ đối tượng yếu thế của Nhà nước (TT bảo trợ xã hội, Các mái ấm, Nhà tình thương…);
  • Có thể làm việc độc lập với vai trò là nhân viên xã hội, kiểm huấn viên, nhà nghiên cứu, hay cán bộ hoạch định chính sách xã hội trong các Công ty, TT làm dịch vụ tư vấn, tham vấn tâm lý;
  • Có thể tư vấn, hỗ trợ cho các nhà quản lý lãnh đạo tham mưu, giám sát quá trình thực hiện chính sách cho các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội;
  • Làm công tác giảng dạy chuyên ngành công tác xã hội tại các trường chính trị tỉnh, thành phố, ngành, đoàn thể, các TT giáo dục chính trị xã hội, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước;
  • Hoạt động nghề nghiệp tại các tổ chức phi chính phủ, các TT chăm sóc cộng đồng, trợ lí dự án phát triển cộng đồng và cán bộ truyền thông trong các dự án phát triển.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?