Văn học

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học ngành Văn học (chất lượng cao) có thể đảm nhận các công tác như: sáng tác, làm báo, nghiên cứu, giảng dạy văn học tại các viện nghiên cứu; các trường đại học, cao đẳng; các cơ quan văn hoá, lưu trữ, thông tin… ; các cơ quan nhà nước; các tổ chức và đoàn thể xã hội có nhu cầu.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn học cũng có thể đăng ký dự thi hoặc xét tuyển vào các chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Văn học của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước theo quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo sau đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?