Lưu trữ học

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc tại các vị trí như chuyên viên lưu trữ, cán bộ văn thư - lưu trữ, là nguồn nhân lực tiềm năng cho các vị trí Trưởng/phó phòng Hành chính, Lưu trữ; Chánh/phó Văn phòng các cơ quan, doanh nghiệp; Giám đốc/phó giám đốc các TT lưu trữ; Giảng viên các trường đại học, cao đẳng có đào tạo về Lưu trữ. Các đơn vị tuyển dụng chủ yếu gồm: các cơ quan quản lý công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ; các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương (Bộ, sở, UBND); các tổ chức chính trị xã hội (Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội); các doanh nghiệp (công ty, tập đoàn); các tổ chức tài chính (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán); các cơ sở sự nghiệp (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu).

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?