Thông tin-Thư viện (Khoa học thư viện)

Cơ hội nghề nghiệp

Cán bộ thông tin, cán bộ thư viện tại các bộ, ban, ngành, cục, vụ, viện từ Trung ương đến địa phương; Cán bộ thư viện tại các trường đại học, cao đẳng, trường phổ thông, thư viện công cộng, các thư viện chuyên ngành, thư viện thuộc lực lượng vũ trang...;

Đảm nhiệm được các công việc trong các cơ quan thông tin văn hóa từ Trung ương và địa phương;

Cán bộ của các trang báo, tạp chí truyền thống, điện tử của các cơ quan nhà nước và tổ chức phi chính phủ, chuyên viên văn phòng cho các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước;

Giảng viên của các cơ sở đào tạo ngành Thông tin - Thư viện và các chuyên ngành gần khác.
 

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?