Đại học chính quy

Thông tin mới nhất về hoạt động đào tạo và tuyển sinh các ngành đào tạo đại học chính quy tại Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hướng dẫn nhập học dành cho các thí sinh trúng tuyển đại học chính quy vào các ngành học của Trường năm 2017 như sau:

* Xác nhận nhập học:
Tất cả các thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2017 vào Trường ĐH KHXH&NV đều phải xác nhận nhập học trong thời gian quy định theo hướng dẫn của Nhà trường đã thông báo TẠI ĐÂY