Ngắn hạn

Các khoá ngắn hạn mới nhất do Trường ĐHKHXH&NV tổ chức

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo “Kỹ năng nghiệp vụ hành chính văn phòng và văn thư – lưu trữ” như sau:

  1. Đối tượng tuyển sinh:

– Các cán bộ, nhân viên hiện đang công tác và làm việc trong lĩnh vực hành chính – văn phòng, văn thư – lưu trữ tại các cơ quan nhà nước; các tổ chức và doanh nghiệp;