Ngắn hạn

Các khoá ngắn hạn mới nhất do Trường ĐHKHXH&NV tổ chức

         Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ  Nghiệp vụ Truyền hình như sau:

  1. Phương thức đào tạo:

          – Cung cấp hiểu biết tổng quan về nội dung, quy trình và mối quan hệ giữa các bộ phận trong Quy trình sản xuất chương trình truyền hình.