Vừa làm vừa học

Thông tin mới nhất về hoạt động đào tạo và tuyển sinh các ngành đào tạo hệ vừa học vừa làm tại Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn “Truyền thông Doanh nghiệp” do Trường cấp chứng chỉ, khai giảng trong tháng 3 năm 2012.