Vừa làm vừa học

Thông tin mới nhất về hoạt động đào tạo và tuyển sinh các ngành đào tạo hệ vừa học vừa làm tại Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn “Truyền thông Quan hệ công chúng” do Trường cấp chứng chỉ, khai giảng trong tháng 3 năm 2012.