Vừa làm vừa học

Thông tin mới nhất về hoạt động đào tạo và tuyển sinh các ngành đào tạo hệ vừa học vừa làm tại Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội vừa phát hành cuốn cẩm nang giới thiệu các thông tin về:

– Lịch sử và hoạt động của Trường ĐH KHXH&NV
– Các ngành, chuyên ngành đào tạo
– Khái quát về các đơn vị đào tạo
– Nội dung chương trình và cơ hội nghề nghiệp của các ngành đào tạo đại học.