Vừa làm vừa học

Thông tin mới nhất về hoạt động đào tạo và tuyển sinh các ngành đào tạo hệ vừa học vừa làm tại Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN)