Người Nhân văn

Gặp gỡ các sinh viên, cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội vừa phát hành cuốn cẩm nang giới thiệu các thông tin về:

– Lịch sử và hoạt động của Trường ĐH KHXH&NV
– Các ngành, chuyên ngành đào tạo
– Khái quát về các đơn vị đào tạo
– Nội dung chương trình và cơ hội nghề nghiệp của các ngành đào tạo đại học.