Bí quyết học – thi

Bí quyết học, ôn thi và làm bài thi

http://tuyensinh.ussh.edu.vn/author/vqhien

Sau một thời gian gián đoạn, phần ôn thi Lịch sử lại tiếp tục với sự hướng dẫn của PGS.TS Vũ Quang Hiển. Trong bài này, chúng ta sẽ ôn tập về Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954 – 1975.