Các mốc thời gian thí sinh cần nhớ trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015.

TT Thời gian Nội dung
 1 25/03 – 15/04/2015 Đăng ký thi Đánh giá năng lực đợt 1
2 10/04/2015 Công bố chính sách tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng
3 30/05 – 02/06/2015 Thi Đánh giá năng lực đợt 1
4 06/06/2015 Công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1
5 08 – 25/06/2015 Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1
6 20/06-10/07/2015 Đăng ký thi Đánh giá năng lực đợt 2
7 30/06/2015 Công bố kết quả xét tuyển đợt 1
8 25/07/2015 Gửi Giấy triệu tập trúng tuyển đợt 1
9 01 – 04/08/2015 Thi đánh giá năng lực đợt 2
10 08/8/2015 Công bố kết quả thi đánh giá năng lựcđợt 2
11 20/08/2015 Sinh viên trúng tuyển đợt 1 nhập học
12 26 – 01/9/2015 Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (đối với những ngành còn chỉ tiêu sau xét đợt 1)
13 05/9/2015 Công bố kết quả xét tuyển đợt 2
14 10/09/2015 Sinh viên trúng tuyển đợt bổ sung nhập học