Khoa Du lịch học tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức để thi Cao học chuyên ngành Du lịch năm 2013.

1. Đối tượng

Đối tượng ngành gần: Người có bằng tốt nghiệp chính quy ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch, Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn, Quản trị Du lịch – Khách sạn, Hướng Dẫn du lịch, Văn hoá Du lịch, Địa lí Du lịch, Kinh tế Vận tải và Du lịch, Khoa học Quản lí, Việt Nam học…

Đối tượng ngành khác: Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác: Ngoại ngữ, Lịch sử… và phải có ít nhất 03 năm làm việc liên tục trong lĩnh vực du lịch.

2. Danh mục môn học

TT Tên môn học Đối tượng ngành khác Đối tượng ngành gần
Số TC Số giờ tín chỉ Số TC Số giờ tín chỉ
1. Nhập môn khoa học du lịch 3 45 0 0
2. Kinh tế du lịch 3 45 0 0
3. Văn hoá du lịch 3 45 0 0
4. Địa lí du lịch 3 45 0 0
5. Marketing du lịch 3 45 3 45
6. Quản trị kinh doanh khách sạn 3 45 3 45
7. Quản trị kinh doanh lữ hành 3 45 3 45
8. Điểm tuyến du lịch 3 45 3 45
9. Kinh doanh dịch vụ  bổ sung 3 45 3 45
10. Tổng quan sự kiện 3 45 3 45
11. Quản trị sự  kiện 4 60 4 60
12. Hướng dẫn du lịch 3 45 3 45
Tổng cộng 37 555 25 375

3. Chứng chỉ

Những người hoàn thành khoá học sẽ được cấp chứng chỉ có kiến thức tương đương cử nhân du lịch học và đủ điều kiện dự thi cao học du lịch của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Kinh phí và dự kiến khai giảng

 • Kinh phí: Tuỳ theo số lượng học viên của mỗi lớp. Đối tượng ngành khác tối thiểu 5 học viên/lớp. Đối tượng ngành gần: 15 HV/lớp.
 • Dự kiến khai giảng: giữa tháng 4 năm 2013

5. Đăng kí

Hồ sơ bao gồm:

 • Bằng Tốt nghiệp ĐH công chứng
 • Bảng điểm đại học công chứng
 • Đơn theo mẫu (tải về tại đây)
 • Giấy chứng nhận ít nhất 1 năm công tác trong lĩnh vực Du lịch (đối với học viên tốt nghiệp đại học ngành gần hạng trung bình và hạng trung bình khá, 3 năm công tác trong lĩnh vực Du lịch đối với học viên tốt nghiệp đại học ngành khác ngành Du lịch).

Nơi nhận hồ sơ:

Văn phòng Khoa Du lịch học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

 • Địa chỉ: phòng 111 nhà A, 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
 • ĐT: (04) 38584605
 • Người phụ trách: chị Đinh Nhật Lê – dinhnhatle@gmail.com.
 • Thời hạn: Trước ngày 31/3/2013.

Tại khu vực phía Nam, thí sinh nộp hồ sơ về Khoa Sau đại học – Trường Đại học Văn hoá Tp HCM

 • Địa chỉ: Số 51 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp HCM
 • Điện thoại: (08) 35011788
 • Người phụ trách: anh Lê Anh Tuấn (0987.877.499)
 • Thời hạn: trước ngày 30/3/2013.