Tác giả Trần Hinh

Thầy Trần Hinh – Chủ nhiệm Bộ môn Nghệ thuật học (Khoa Văn học)

 Sơ lược lí lịch

 • Tên bút danh: Trần Hinh
 • Cơ quan công tác: Khoa Văn học (Trường ĐHKHXH&NV – ĐHQGHN)
 • Chức vụ hiện nay: Chủ nhiệm Bộ môn Nghệ thuật học
 • Ngạch công chức: Giảng viên chính
 • Năm tốt nghiệp Đại học: 1976
 • Năm giảng dạy: Từ năm 1976

Tóm tắt quá trình công tác và kinh nghiệm giảng dạy:

 • Từ 1976 đến nay, giảng dạy tại khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp, nay là đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
 • Từ năm 1987 đến 1989: Thực tập sinh tại Pháp
 • Chủ nhiệm bộ môn Văn học Nga và phương Tây hai nhiệm kì: 1990-1995, 2000-2005
 • Phó Chủ nhiệm khoa Văn học nhiệm kì 2000-2005
 • Từ 2008 đến nay: Chủ nhiệm Bộ môn Nghệ thuật học kiêm chủ nhiệm dự án điện ảnh do Quỹ Ford tài trợ
 • Hiện nay tham gia giảng dạy văn học phương Tây và Nghệ thuật học tại Khoa Văn học
 • Đã có nhiều công trình được xuất bản từ 1990 đến nay…

Về kinh nghiệm giảng dạy văn học Việt Nam: Từng nhiều năm tham gia giảng dạy ôn thi đại học môn Ngữ Văn tại Trường ĐHKHXH&NV và các trung tâm ôn thi tại Hà Nội.

Đã xuất bản một số công trình liên quan như sau:

 1. Học Văn (lớp 10,11,12), Nxb Giáo dục, H., 1995 (viết chung)
 2. Những chân trời văn chương (Bình luận và tham khảo về văn học nước ngoài trong trường phổ thông), Nxb Hội Nhà văn, 1999 (viết chung)
 3. Các chủ đề ôn thi vào đại học môn Ngữ Văn, Nxb Giáo dục, 2009
 4. Kiến thức bổ trợ Ngữ Văn nâng cao 12 (2 tập), Nxb Giáo dục, 2010
 5. Kiến thức bổ trợ Ngữ văn nâng cao 11 (2 tập), Nxb Giáo dục, 2011
 6. Bài giảng trực tuyến ôn thi đại học môn Văn trên website Hoc360

Các bài viết: