Tuyển sinh ngắn hạn

(Ngắn hạn) Tuyển sinh lớp Nghiệp vụ Báo chí và Nghiệp vụ Truyền hình

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển sinh 02 lớp ngắn hạn: Nghiệp vụ Báo chí và Nghiệp vụ Truyền hình. Thông tin cụ thể như sau:

1. Lớp Nghiệp vụ Báo chí

2. Lớp Nghiệp vụ Truyền hình


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?